Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος για την ελληνική γλώσσα                                            


                                                Ὅταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς
                                                θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἕνα
                                                ρυακάκι ποὺ μουρμουρίζει.

                                                Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα
                                                στοὺς γαλάζιους διαδρόμους
                                                συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς
                                                μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ
                                                δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε
                                                μεταξὺ τους μὲ μουσική.


                                                                                  Νικηφόρος Βρεττάκος