Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Μικρό απόσπασμα
   Τα παιδιά θυμούνται πάντα...


«…΄Εφτασε Νοέμβρης για να του πει περισσότερα. Σάββατο πάλι, γιορτή του Πολυτεχνείου εκείνη τη μέρα. Είχαν αποφασίσει να πάνε οπωσδήποτε στην πορεία, έπεσαν όμως σε ομάδες με άγριες διαθέσεις, που είχαν ξεκινήσει από τα Εξάρχεια την ίδια περίπου ώρα, κι αντί για τη διαδήλωση κατέληξαν σ’ ένα μπαράκι στις ανηφοριές της Νεάπολης. Εκεί, φορτισμένη δίχως άλλο από τη συγκίνηση της ημέρας, του μίλησε για τον πατέρα της. ΄Ενας από τα παιδιά του Πολυτεχνείου κι εκείνος τότε…»